Arvonlisävero

Päivitetty 25.01.2018 - Riitta Alin

Mikä on arvonlisävero?

Arvonlisävero on kulutusvero, jonka myyjä sisällyttää tavaran tai palvelun myyntihintaan. Arvonlisävero on tarkoitettu kuluttajan maksettavaksi. Yrittäjien välisissä liiketoimissa ostava yrittäjä voi vähentää arvonlisäveron, jonka toinen arvonlisäverovelvollinen yrittäjä on laskuttanut häneltä. Edellytyksenä on, että tavaraa tai palvelua käytetään arvonlisäverollisessa liiketoiminnassa.

Paljonko arvonlisäveroa?

Useimmista tavaroista ja palveluista arvonlisävero on 24 prosenttia. Ruokatarvikkeista ja rehuista arvonlisäveroa maksetaan 14 prosenttia. Kirjojen, lääkkeiden, liikuntapalveluiden, elokuvanäytösten, henkilökuljetusten, majoituspalveluiden, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien ja televisiolupien arvonlisävero on 10 prosenttia.

Kuka on arvonlisäverovelvollinen?

Kaikki, jotka liiketoiminnan muodossa harjoittavat tavaroiden tai palveluiden myyntiä. Palvelun myyntiä on esimerkiksi tarjoilu-, konsultointi- ja kuljetuspalvelu. Yrittäjä tilittää myynnin yhteydessä keräämänsä arvonlisäverot valtiolle maksamalla ne kuukausittain myyntiä seuraavan toisen kuukauden 12. päivään mennessä veroviraston tilille. Esim. huhtikuun 2018 arvonlisäveron eräpäivä on 12.6.2018.

Arvonlisäveroa takaisin?

Jos liikevaihto on enintään 10 00 euroa, verovelvollinen saa huojennuksena koko tilikaudelta tilitettävän veron. Jos liikevaihto on vähintään 10 00 euroa mutta alle 25 000 euroa, maksettavaa arvonlisäveroa huojennetaan osittain. Huojennuksen määrän voi laskea seuraavalla laskukaavalla: vero - (liikevaihto - 10 000) x vero / 14 000.

Jos tilikaudelta suoritettava vero on negatiivinen eli tilikauden ostoihin sisältyvä vero on suurempi kuin myynneistä suoritettava vero, huojennusta ei voi saada.

Miten arvonlisävero lasketaan?

1. Tuotteen hintaan lisättävä arvonlisävero lasketaan kertomalla veroton myyntihinta voimassa olevalla verokannalla.

Esimerkki: Tuotteen veroton hinta on 1 000 euroa ja siihen sovelletaan normaalia 24%:n verokantaa. Arvonlisäveroa lisätään 24%, eli 1 000 x 24/100= 240 euroa. Verolliseksi hinnaksi saadaan 1 240 euroa.


2. Tuotteen hintaan sisältyvä arvonlisäveron määrä selviää käyttämällä laskukaavaa: verollinen hinta x sovellettava verokanta/100+sovellettava verokanta.

Esimerkki: Tuotteen verollinen hinta on 5 000 euroa ja siihen sovelletaan normaalia 24%:n verokantaa. Vero saadaan laskemalla 5 000 x 24/124 = 967,74 euroa. Tuotteen veroton hinta on tällöin 5 000 - 967,74 = 4 032,26 euroa.

Miten saan yritykselleni Y-tunnuksen?

Y-tunnuksen saat antamalla perustamisilmoituksen. Verovirasto lähettää sinulle rekisteröinti-ilmoituksen, kun se on merkinnyt yrityksesi arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.