Palkan sivukulut

Päivitetty 25.01.2018 - Riitta Alin

Työnantajan sosiaaliturvamaksut 2018

Työnantajan sosiaaliturvamaksu vuonna 2018 on 0,86 % palkasta. Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei tarvitse maksaa alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista. Maksu on suoritettava sen kalenterikuukauden jälkeen maksetuista palkoista, jona työntekijä täyttää 16 vuotta. Maksua ei tarvitse suorittaa sen kalenterikuukauden jälkeen, jona työntekijä täyttää 68 vuotta.


Palkansaajan nettopalkasta perittävät maksut 2018

  • Palkansaajalta perittävä eläkevakuutusmaksu on 18-52-vuotiailta 6,35 % ja 53-67-vuotiailta 7,65 % palkasta.
  • Palkansaajalta perittävä työttömyysvakuutusmaksu on 0,65 %

Maksut lasketaan bruttopalkasta ja vähennetään nettopalkasta ennakonpidätyksen toimittamisen jälkeen. Eläkemaksut koskevat 18-67 -vuotiaita työntekijöitä. Työttömyysvakuutusmaksu koskee 17-65 -vuotiaita henkilöitä..


Eläkevakuutusmaksuja 2018

TyEL

Työnantaja voi itse valita, mistä työeläkevakuutusyhtiöstä vakuutuksen ottaa. Tarkempia tietoja TyEL-maksuista saa työeläkevakuutusyhtiöistä.

  • TyEL-vakuutusmaksu keskimäärin 25,3 %
  • Työntekijän osuus on 18-53-vuotiailta 6,35 % ja 53-67-vuotiailta 7,65 % palkasta.

Työnantaja voi itse valita, mistä työeläkevakuutusyhtiöstä vakuutuksen ottaa. Tarkempia tietoja TyEL-maksuista saa työeläkevakuutusyhtiöistä.

Työttömyysvakuutusmaksuja 2018

(työttömyysvakuutusmaksu maksetaan työttömyysvakuutusrahastolle)

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu puolestaan on 1,9 % palkasta.

Työnantaja vähentää työntekijän osuuden palkanmaksun yhteydessä nettopalkasta.

Työttömyysvakuutusmaksua ei makseta alle 17-vuotiaalle eikä 65 vuotta täyttäneelle maksetusta palkasta. Työttömyysvakuutusmaksu jakautuu työnantajan ja työntekijän maksuosuuteen. Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu puolestaan on 1,9% palkasta. Työnantaja perii työntekijän työttömyysvakuutusmaksun palkasta. Määrä lasketaan bruttopalkasta, mutta työnantaja perii sen työntekijän palkasta, josta on ensin vähennetty ennakonpidätys. Jos työnantajan ei tarvitse maksaa työttömyysvakuutusmaksua (ks. edellä), maksua ei tarvitse periä myöskään työntekijältä. Myös työntekijältä peritty työttömyysvakuutusmaksu vähennetään verotuksessa työntekijän veronalaisista tuloista. Tämän vuoksi työnantajan on ilmoitettava myös työttömyysvakuutusmaksu vuosi-ilmoituksella.

Ryhmähenkivakuutusmaksu

Tehtävästä työstä riippuen työnantajalla voi olla lisäksi velvollisuus ottaa työntekijöilleen työntekijäin ryhmähenkivakuutus. Keskimääräinen maksu on n. 0,08 % palkasta. Myös tämä maksu maksetaan tapaturmavakuutusyhtiölle tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä tapaturmavakuutuslain mukaan, jos työpäiviä kertyy vuodessa yli 12. Jos työtä aloitettaessa tiedetään 12 päivän rajan ylittyvän, lakisääteinen tapaturmavakuutus on otettava työn alkaessa. Yli 12 päivää voi kertyä yhdenkin päivän työnteosta, jos työhön osallistuu yli 12 työntekijää. Tapaturmavakuutusmaksun suuruus riippuu palkkojen määrästä, työn vaarallisuudesta ja vakuutusmuodosta. Poikkeuksena ovat kotiapulaiset ja kotisiivoojat, joiden osalta maksetaan yleensä kiinteä tapaturmavakuutusmaksu. Vakuutusmaksut myös vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin. Tapaturmavakuutusmaksut maksetaan tapaturmavakuutusyhtiölle.