Jetrocap on Oulussa toimiva pienten ja keskisuurten yritysten taloushallinnon kumppani

Tehtävämme on tuottaa yrittäjille olennainen informaatio ajallaan, vaivattomasti ja kustannustehokkaasti. Koemme aitoa kiinnostusta asiakkaan liiketoiminnasta ja yritystoiminnasta yleensäkin.

Sähköinen taloushallinto

Kaikki taloushallinnon eri osa-alueet hoidetaan sähköisesti aina tositteiden toimituksesta raportointiin saakka.

Palkkahallinon järjestäminen

Yrittäjä toimittaa tuntiraportit ja me hoidamme kaiken muun, tarvittaessa maksamisesta viranomaisilmoituksista palkkojen maksamiseen saakka.

Rahoituksen järjestäminen

Investoinnin, käyttöpääoman rahoitus, liiketoiminnan kehittäminen, tuotekehitys.

Hakemukset ja avustukset

Autamme erilaisten, yrityksen liiketoimintaan liittyvien hakemusten ja avustusten laatimisessa.

Tilitoimistopalvelut
Avainpalvelut liiketoiminnassasi