Tilitoimistopalvelut

Kirjanpitopalvelut, tilinpäätökset, veroilmoitukset

Kirjanpidon laadinta kuukausittain lain edellyttämällä ja määrittelemällä tavalla

 • Osto- ja myyntireskontran hoitaminen päivittäin
 • Arvonlisäveron laskenta ja ilmoittaminen sähköisesti verottajalle ja asiakkalle kuukausittain
 • Tulojen ja menojen jaksottaminen kirjanpitoon välitilinpäätöstasoisesti
 • Tilinpäätöksen sekä veroilmoituksen laadinta vuosittain
 • Kirjanpidon raportointi, selkeästi ja välitilinpäätöstasoisesti kuukausittain
 • Myös projektikohtainen kirjanpito ja -raportointi kuukausittain

Kirjanpidon lisäksi laskemme useilla eri toimialoilla toimivien yhtiöiden palkkoja

Palkanlaskentapalvelut

 • Palkkojen laskenta asiakkaan ilmoittamien tietojen perusteella
 • Palkkojen maksaminen työntekijöiden tileille
 • Palkkalaskelmien lähettäminen työntekijöille
 • Kuukausittaisten ennakonpidätys- ja sava-tilitysten laadinta
 • Vuosi-ilmoitukset viranomaisille, vakuutusyhtiöille, eläkelaitoksille ja työttömyysvakuutusrahastolle
 • Tarvittavien todistuksien ja hakemuksien laadinta
 • Raporttien toimitus sähköiseen arkistoon palkanlaskennan jälkeen

Sähköinen taloushallinto

 • Myyntilaskutus (myyntireskontra)
 • Ostolaskujen käsittely ja maksatus (ostoreskontra)
 • Käteiskuittien mobiilikäsittely (esim. e-taskun kautta)
 • Matka- ja kululaskujen laadinta
 • Sähköinen arkisto
 • Taloushallinnon raportit
 • Asiakkaalla mahdollisuus reaaliaikaiseen tuloksen seurantaan, myös projektikohtaisesti

Rahoitus, yhtiömuodon muutokset, ym.

 • Yhtiömuodon muutokset
 • Verotuksen optimointi
 • Budjetoinnit
 • Yrityksen rahoituksiin liittyvät suunnittelut
 • Laskennat ja järjestelyt
 • Yritysanalyysit